+90 (322) 233 83 83

MÜŞTERİ HİZMETLERİ



bandANASAYFA » GUVENLIK-SISTEMLERI-NEDIR-

Ne Nedir ?

Güvenlik Sistemleri Nedir?


Güvenlik Sistemleri Nedir ?

Güvenlik sistemleri denince akla ilk gelen Meo Bilişim Güvenlik Teknolojileridir. Türkiye’ de güvenlik sistemleri ürün ve teknoloji ihtiyacının büyük çoğunluğunu üstlenen Meo Bilişim, Güleryüzlü hizmet ve her ihtiyaca uygun yazılım ve ürünleriyle insanları mutlu etmeyi ilke edinmiştir.
Kapalı Devre Görüntü ve Kayıt Sistemleri , çeşitli sayıda kameralar kullanılarak belirli bir bölgenin gözetlenebilmesi, elde edilen görüntülerin kayıt altına alınması ve video ekranlarında görüntülenmesine olanak sağlayan sistemlerdir.

Teknolojideki hızlı ilerlemelerle birlikte teknik ekipmaların ucuzlaması ve herkes tarafından satın alınabilir hale gelmesi, terör, kundaklama ve hırsızlık olaylarının artması ve buna bağlı olarak güvenliğin daha fazla önem kazanması ile birlikte, CCTV sistemlerinin kurulum ve kullanılmalarında son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Artık CCTV sistemleri sadece büyük firmalar, konsolosluklar, askeri birlikler ve devlet kurumları gibi bu tür sistemleri satın almaya gücü yeten kuruluşlar tarafından değil,çok küçük çaplı esnaf dükkânları tarafından bile kullanılabilir hale gelmiştir.

Günümüzde CCTV sistemlerinin şehir merkezleri, dükkân ve alışveriş merkezleri, bankalar, park alanları, okullar, üniversiteler, hastaneler, tren istasyonları, otogarlar, havaalanları, apartman siteleri gibi çok çeşitli yaşam alanlarında caydırarak güvenliği sağlama, gözetleme ve denetleme amaçlı kullanıldığına şahit olmaktayız.

CCTV sistemlerinin kullanılma amaçlarını üç ana sınıfta toplayabiliriz:

• Güvenlik amaçlı: CCTV sistemlerinin temel amaçlarından biri caydırıcılık sayesinde suç işlenmesine engel olmak, suç işlenmesi durumunda bunun çabucak fark edilerek olaya anında müdahale edilmesine olanak sağlamak ve elde edilen görüntüleri kayıt altına almaktır.
Gözetlenen bölgenin muhtelif yerlerine uygun bir şekilde yerleştirilecek kameralar sayesinde bütün alan gözetim altında tutulacak, olası bir işgal ve suç teşebbüsü fark edilecek ve anında müdahale edilmesine olanak doğacaktır. Korunulan bölgenin tamamını kapsayacak şekilde yapılacak bir kurulum, bütün bölgenin sadece birkaç güvenlik elemanı ile gözetlenmesi ve korunmasına olanak sağlayacak, bu sayede koruma için gerekli güvenlik personeli sayısını büyük ölçüde azaltacaktır.

• Gözetleme amaçlı: Bu tür uygulamalar arasında ormanların yangınlara karşı gözetlenmesi, otoyol ve tünellerdeki trafik akışının gözetlenmesi, insan kullanımının zor ve sağlık açısından tehlikeli olduğu endüstriyel uygulamalarda kameraların kullanılması sayılabilir. Sistem sayesinde orman yangınları, trafik kazaları gibi acil durumlar anında fark edilerek kısa zamanda müdahale olanağı doğmaktadır. Ayrıca, ülkemizde son yıllarda hızla genişleyen ve polis teşkilatı tarafından kullanılan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) gözetleme ve güvenlik ağı sayesinde çalıntı ve trafik kuralı ihlali yapan araçlar plakalarıyla birlikte anında fark edilebilmektedir. Ayrıca, insan kullanılarak gözetleme yapmanın zor hatta imkansız olduğu, ve insan sağlığı için tehlike arz eden endüstriyel otomasyon uygulamalarında, nükleer santrallerdeve kanalizasyon ve diğer boru hatlarının gözetlenmesi ve görüntülenmesi uygulamarında kameraların kullanıldığı görülmektedir.

• Denetleme amaçlı: Bu tür uygulamalar daha çok fabrika ve servis veren işyerlerinde çalışanların performanlarının ve yaptıkları işlerin gözetlenmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca çalışan anne ve babaların evde çoçuk bakıcıyı gözetleme ve denetlemesine olanak sağlayan Internet’e bağlı birkaç kameralı sistemler bu grup uygulamalar içinde sayılabilir. Bu tür sistemlerin kullanımında, denetleme ihtiyacı ve insanların özel hayatlarına müdahale ihtimali arasında çok ince bir çizgi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. CCTV sistemleri yukarıda bahsedilen kullanım amaçlarının yanında aşağıdaki avantajları sağlarlar:

Caydırıcılık sağlayarak, suç işlenmesinin önüne geçer. Potansiyel suçlular kameralar tarafından gözlenen bölgelerde suç işlemek yerine daha korumasız yerlere yönlenirler. Yapılan araştırmalar, CCTV ile korunan işletme ve bölgelerde suç işlenme oranlarının düştüğü sonucuna varmıştır.

Çalışanların güvenliğini sağlar. Müşteri temsilcileri bazen sinirli müşteriler ile iletişime geçmek zorundadır. Sinirli müşteriler ile yüz-yüze iletişime geçmek çalışanları zor durumda bırakabilir. CCTV ile gözetlenen bir müşteri temsilcisine karşı müşterilerin daha kontrollü davranması ve temsilcinin bu sayede korunması beklenebilir.

Güvenlik elemanlarının verimliliklerini artırır. CCTV sayesinde güvenlik elemanları kontrol ve kumanda merkezinden çok daha geniş bir alanı az sayıda bir personelle kontrol ve gözetim altında tutabilirler. Güvenlik elemanı sayısındaki azalma işverenin maliyetlerinin azalması için önemli bir faktördür.

Güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmesi zor veya imkânsız olan veya insan sağlığı için tehlikeli olan bölgeler kolaylıkla gözetlenebilir. Bu tür alanlara örnek olarak kimyasal ve nükleer santraller, kanalizasyon ve petrol boru hatları verilebilir.

Kayıt sistemi sayesinde işlenen bir suçun faillerinin hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca işyerlerinde çalışanlar arasında çıkması muhtemel kavga ve tartışmalarda, olayın kayıtlarına bakarak işverenin problemi çözümlenmesine yardımcı olur. CCTV sistemlerinin avantajları yanında aşağıda listelenen eksik yanları ve dezavantajları da mevcuttur.

Gözetlenen bölgenin büyük bir kısmı kameraların kapsama alanında olsa bile bölgenin bazı ücra köşeleri kapsama alanı dışında kalır. Kapsam alanı dışında kalan bu tür alanlarda işlenecek suçlar gözetlenemez ve kayıt altına alınamaz. Ayrıca kameraların üzerlerinin örtülmesi veya devre dışı bırakılmaları sonucunda suç mahalli belli bir süre kapsam alanı dışında kalabilir. Ayrıca sistemin işleyişini çok iyi bilen bazı çalışanların sistemin açıklarından faydalanarak suç işlemesinin önüne geçmek mümkün olmayabilir.

Sistemde kullanılan kameralar doğru seçilmemişse ve elde edilen görüntülerin kaliteleri düşük ise, kayıt altına alınan görüntüler işlenen suçların aydınlatılmasında hiç bir işe yaramayabilirler. Ülkemizde kalitesiz görüntü kayıtlarından dolayı işe yaramayan olay yeri görüntüsü haberlerine sıkça rastlamaktayız.

Kurulan sistemin 7/24 çalışmaması veya görüntü kayıtlarının güvenli bir şekilde saklanamamaları durumlarında, sistem kuruluş amacı olan güvenliğin sağlanması ve suçluların bulunmasına yardımcı olması amaçlarını gerçekleştiremeyecektir.

Otogar, havaalanı, park vb. halka açık bölgelerindeki CCTV kurulumlarına karşı çıkan kesimler bu tür sistemlerin insanların özel hayatlarına müdahale ettiğini savunmakta ve halka açık yerlerde insanların özel hayatlarının kayıt altına alınmasına karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca bazı çalışanlar işyerlerinin her bölgesinde yaşamlarının kayıt altına alınmasının insan haklarına aykırı olduğunu savunmaktadır. Genelde ucuz teknoloji olan güvenlik kamerası ve hırsız alarm sistemlerinin teknoloji çöplüğü oluşturduğu dile getiriliyor. Her gün televizyonlarda güvenlik kamerası görüntüleriyle çözülen olaylara şahit oluyoruz.

KAPALI DEVRE GÖRÜNTÜ VE KAYIT SİSTEMLERİNİN GENEL YAPILARI VE BİLEŞENLERİ

Bir kapalı devre görüntü ve kayıt sistemi temel olarak aşağıdaki dört bileşenden oluşur.

1. Kameralar
2. Güç ve iletişim kabloları
3. Video kayıt cihazları
4. Kontrol kumanda merkezi ve video görüntüleme cihazları

Yukarıdaki bileşenler piyasada çok değişik yapı ve görünümlerde karşımıza çıkmaktadır. Kurulacak olan CCTV sisteminin genel yapısının ana belirleyicisi kameralardır. Piyasada satışta olan değişik yapı ve görünüme sahip çok sayıda kamera mevcuttur. Bu da değişik CCTV mimarilerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu bölümde, seçilecek kameralara bağlı olarak kurulması muhtemel CCTV mimarileri hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

meta kelimeler : adana güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, kamera sistemleri, yangın sistemleri, access kontrol sistemleri, parmak izi, göz okuma, kartlı geçiş sistemleri, meo bilişim

ebultenE-BÜLTEN

E-Bülten’e kayıt olun, fırsatları ve indirimleri kaçırmayın.

MEO BİLİŞİM

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2016 © Meo Bilişim Tüm Hakları Saklıdır.